Általános szerződési feltételek

Amely létrejött a Sherlofox Games weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltető Sherlofox Games Kkt. (4558 Ófehértó Táncsics Mihály utca 32., a továbbiakban: Szolgáltató), és a weboldalon megvásárolt Sherlofox Games városnéző nyomkereső játék szolgáltatás (továbbiakban: Sherlofox Games) igénybevevője ( a továbbiakban: Felhasználó) között.
A Sherlofox Games weboldal a www.sherlofox.com webcímen érhető el.

FOGLALÁS

1.1 A Weboldal látogatása, valamint a lehetséges foglalási időpontok megtekintése előzetes regisztrációhoz nem kötött. A Sherlofox Games játékok egy része csak a sikeres időpontfoglalást követően vehető igénybe.
A foglalás a menete:
– Foglaló űrlap kitöltése valós adatokkal
– Fizetési mód kiválasztás

– Banki átutalási fizetési mód választása esetén a rendszertől kapott automatikus e-mail üzenetben foglaltak szerint a részvételi díj átutalása
– A Szolgáltatótól kapott e-mail üzenet a részvételi díj Szolgáltató számláján való jóváírásáról, amely tartalmazza valamennyi információt a játék megkezdésével kapcsolatban.
– Az átutalás határidőre meg nem érkezte esetén a foglalást automatikusan törli a Szolgáltató.
1.2 A foglalás alkalmával a Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:
– e-mail cím (kötelező)
– név (kötelező)
– telefonszám (nem kötelező)
A foglalás során elfogadásra kerülnek a Weboldal és a Sherlofox Games használatára vonatkozó, jelen szerződésben szabályozott Általános Szerződési Feltételek.
1.3 A Szolgáltató nem felel a foglalás során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.
1.4 A foglalás során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató.

  1. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

2.1 A regisztrált és már kifizetett foglalást a Felhasználó kizárólag elektronikus úton (e-mailben) küldött üzenetben mondhatja le.

2.2 Amennyiben a Felhasználó a már kifizetett foglalást legalább 48 órával a lefoglalt időpont előtt lemondja, a Szolgáltató visszautalja a teljes kifizetett összeget.

2.3 A lefoglalt időpontot megelőző 48 órán belül történő lemondás esetén a Felhasználó a díj visszautalására nem tarthat igényt, azonban a Szolgáltató lehetőséget ad egy másik időpont lefoglalására.

  1. FIZETÉS

3.1 Fizetés bankkártyával és banki átutalással lehetséges. A fizetés teljesülése után könyvelésre kerül a befizetés, és ezután Szolgáltató elektronikus számlát küld a foglaláskor megadott e-mail címre.

3.2 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

4.1 A Sherlofox Games játékokban minden résztvevő kizárólag saját felelősségére vesz részt.
4.2 14. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a Sherlofox Games játékokban.
4.3 A Sherlofox Games játekaiban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.
4.4 A Sherlofox Games játék időtartama a Felhasználó által választott tempótól és feladatmegoldó

képességétől függően 1 órától akár 6-7 óráig terjedhet.
4.5 A Felhasználónak a játék teljes időtartama alatt rendelkeznie kell egy darab okostelefonnal és stabil internet kapcsolattal.
4.6 A Sherlofox Games játékaiban csak olyan Felhasználó vehet részt, aki képes egy nagyjából 5 km-es gyalogos túra teljesítésére.

  1. KÖZVETÍTÉS

5.1 A Szolgáltató harmadik felek (a továbbiakban: „Partnerek”) szolgáltatásait, így különösen vendéglátási szolgáltatásait közvetíti a résztvevők felé.
5.2 A résztvevők tudomásul veszik, hogy ezen közvetített szolgáltatásokért a Szervező semmiféle felelőséget nem vállal, a szolgáltatásokat a Partnerek nyújtják a résztvevők felé.

  1. FELELŐSSÉG

6.1 A Szolgáltató semmiféle felelősséget sem vállal a Sherlofox Gamesben való részvételből eredő, vagy azzal kapcsolatosan keletkező személyi, vagyoni és nem vagyoni károkért.

6.2 A Szolgáltató kizárja a felelősségét a túravonal, illetve túravonalon lévő eszközök, stációk megközelíthetetlenségéért, használhatatlanságáért, instrukciók vagy információk hiányáért, használhatatlanságáért, értelmezhetetlenségért.

6.3 A résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy kizárólag saját felelősségen vesznek és vehetnek részt a Sherlofox Gamesen, és semmiféle követelésük nem származik abból, ha bármilyen okból, ideértve a Szolgáltatónak felróható okból nem tudják az Sherlofox Gamest a meghirdetetett módon igénybe venni.

6.3 A Szolgáltató továbbá kizárja mindennemű felelősségét harmadik személyek, ideértve a Partnerek által nyújtott szolgáltatásokért.

6.4 A Sherlofox Games által eladott korlátlan határidejű voucherek addig érvényesek, amíg a játék működik.

  1. SZERZŐI JOG

A Weboldal, a játékok, vagy azokkal kapcsolatosan bármilyen eszköz, dokumentum, ötlet és elgondolás a Sherlofox Games Kkt. szellemi tulajdona, azok másolása, átadása, nyilvánosságra hozatala, szolgáltatásnyújtáshoz való felhasználása vagy egyéb a fentiektől eltérő célra való felhasználása tilos, és az ilyen felhasználás ellen a Szolgáltató polgári és büntetőjogi eszközökkel fellép.